ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਰਵੇ! ਨਾਰਵੇਈ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਰਟਲ.


ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਤੇ ਲੇਖਾ ਸੰਦ


ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਨਵ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਤੇ, ਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਭਾਗ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ-ਵਿਆਪਕ ਜਤਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੈ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ.

'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਤੇ: ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਮਾਨ ਜ ਸੇਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੇਠ ਰਾਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਤਪਾਦ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੇਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਲ, ਗਲਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਚੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਤਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ.

ਹੇਠ ਇਕਾਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ.